Author Archives: Obec Nizny Klatov

Pozvanka_zhromaždenie obyvateľov obce Obce Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Pozvanka_zhromaždenie obyvateľov obce Obce Nižný Klátov

Správa o stave súdnych konaní pre obec Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Správa o stave súdnych konaní pre obec Nižný Klátov

Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Nižný Klátov

Voľby do NR SR v roku 2020

Posted in Aktuality | Comments Off on Voľby do NR SR v roku 2020

Oznam – Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 územného plánu – Návrh obce Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Oznam – Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 územného plánu – Návrh obce Nižný Klátov

Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Posted in Aktuality | Comments Off on Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Posted in Aktuality | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove