Author Archives: Obec Nizny Klatov

Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Posted in Aktuality | Comments Off on Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Posted in Aktuality | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove