Category Archives: Aktuality

Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Posted in Aktuality | Comments Off on Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Posted in Aktuality | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť o súčinnosť RVaPS – MOR OŠĺPANÝCH

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Žiadosť o súčinnosť RVaPS – MOR OŠĺPANÝCH

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Zber elektroodpadu 8.8.2019

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber elektroodpadu 8.8.2019

Zámer predať nehnuteľný majetok

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Juniáles 2019

Posted in Aktuality, Kultúrno spoločenské akcie | Comments Off on Juniáles 2019

Kameňolom: Uznesenie

N a r i a ď u j e znalecké dokazovanie či stavebno-technické vybavenie miestnej komunikácie zodpovedá premávke na tejto komunikácii pre prejazd vozidiel s okamžitou hmotnosťou do 27 ton … Uznesenie 10Cb-96-2014 z 29.4.2019.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Uznesenie