Category Archives: Aktuality

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Zber elektroodpadu 8.8.2019

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber elektroodpadu 8.8.2019

Zámer predať nehnuteľný majetok

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Juniáles 2019

Posted in Aktuality, Kultúrno spoločenské akcie | Comments Off on Juniáles 2019

Kameňolom: Uznesenie

N a r i a ď u j e znalecké dokazovanie či stavebno-technické vybavenie miestnej komunikácie zodpovedá premávke na tejto komunikácii pre prejazd vozidiel s okamžitou hmotnosťou do 27 ton … Uznesenie 10Cb-96-2014 z 29.4.2019.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Uznesenie

Kameňolom: Sumár konaní

Sumar konaní 4.2.2019.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Sumár konaní

Kameňolom: Prerušenie konania

Krajský súd v Košiciach konanie p r e r u š u j e na čas do právoplatného skončenia dedičských konaní po účastníkoch konania … Uznesenie KS KE 7S_29_2014.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Prerušenie konania

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-31. máj 2019 od 08:10 h do 14:30 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV v úseku: časť chatovej lokality Klatovianka od chaty Klatovianka smerom k č.d. 251 a od chaty Klatovianka smerom k č.d. 266, vrátane č.d. 199, … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny-31. máj 2019 od 08:10 h do 14:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-30. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV v časti: celá chatová lokalita za ul. Čaksová: 30. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h eVSD – Planovane prerusenie distribucie … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny-30. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Nižnom Klátove

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Nižnom Klátove