Category Archives: Kameňolom

Kameňolom: Uznesenie

N a r i a ď u j e znalecké dokazovanie či stavebno-technické vybavenie miestnej komunikácie zodpovedá premávke na tejto komunikácii pre prejazd vozidiel s okamžitou hmotnosťou do 27 ton … Uznesenie 10Cb-96-2014 z 29.4.2019.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Uznesenie

Kameňolom: Sumár konaní

Sumar konaní 4.2.2019.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Sumár konaní

Kameňolom: Prerušenie konania

Krajský súd v Košiciach konanie p r e r u š u j e na čas do právoplatného skončenia dedičských konaní po účastníkoch konania … Uznesenie KS KE 7S_29_2014.pdf

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Kameňolom: Prerušenie konania

Uznesenie Krajského súdu v Košiciach

Krajský súd v Košiciach uznesením, sp. zn. 7S/29/2014 zo dňa 1. 10. 2015 zastavil konanie o preskúmaní rozhodnutia, ktoré podala obec voči Hlavnému banskému úradu a firme RICORSO, s.r.o. Dôvodom na zastavenie konania je chýbajúca obálka v spise. Uznesenie na stiahnutie

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Uznesenie Krajského súdu v Košiciach

Zamietnutie predbežného opatrenia

Uznesením Okresného súdu Košice – okolie zo dňa 14.11.2014 doručeného obci 15.12.2014 bol zamietnutý návrh firmy RICORSO s.r.o., na nariadenie predbežného opatrenia a to odstrániť značky zákazu vjazdu na uliciach Tichá a Hlavná a zákaz umiestňovať  akékoľvek dopravné značenia na … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zamietnutie predbežného opatrenia

Trhacie práce malého rozsahu

Oznámenie o trhacích prácach malého rozsahu firmy BLUE SKY MINING s.r.o. Trhacie práce sa podľa oznámenia (viď príloha) uskutočnia 23.-24.10.2014 a 27.-28.10.2014 od 9:00 hod do 15:00 hod.

Posted in Aktuality, Kameňolom, Oznamy obce | Comments Off on Trhacie práce malého rozsahu

Rozhodnutie HBU o povolení ťažobnej činnosti v dobývacom priestore Vyšný Klátov I

Hlavný banský úrad na základe protestu prokurátora zrušil svoje rozhodnutie č. 118-561/2012 zo dňa 28.2.2013. Dňa 4.12.2013 vydal nové rozhodnutie o odvolaní č. 160-2284/2013, ktorým firme RICORSO, s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava povolil banskú činnosť v … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Rozhodnutie HBU o povolení ťažobnej činnosti v dobývacom priestore Vyšný Klátov I

Zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 27.6.2013, ktorý potvrdilo zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU.

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zrušenie rozhodnutia o povolení banskej činnosti HBU

Zrušenie povolenia na ťažbu firme KRUŠGEO.SK, s.r.o. v Lome Vyšný Klátov I

Hlavný banský úrad na základe protestu prokurátora zrušil svoje rozhodnutie č. 118-561/2012 z 28.2.2012 o odvolaní. Firma KRUŠGEO.SK, s.r.o. tak momentálne nemá povolenie banskej činnosti v Lome Vyšný Klátov I. Firma KRUSGEO.SK, s.r.o.  podala odvolanie proti zrušeniu povolenia banskej činnosti v Lome … Continue reading

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Zrušenie povolenia na ťažbu firme KRUŠGEO.SK, s.r.o. v Lome Vyšný Klátov I

Názov: Kameňolom v Nižnom Klátove

Kameňolom v Nižnom Klátove získal povolenie na ťažbu do roku 2020 v objeme 10 x väčšom ako doteraz, napriek tomu že mu stále chýba vhodná cesta na prepravu vyťaženého kameňa.

Posted in Aktuality, Kameňolom | Comments Off on Názov: Kameňolom v Nižnom Klátove