Category Archives: Výzvy

Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Výzva na predkladanie ponúk

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Výzva na predloženie ponuky – Oprava komunikacii

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky  „Oprava výtlkov na komunikáciách obce Nižný Klátov.“. Výzva Špecifikácia Zoznam položiek Rámcová zmluva Ponuka Čestné vyhlásenia  

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva na predloženie ponuky – Oprava komunikacii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky RO obce: ZŠ s MŠ Rudník

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky RO obce: ZŠ s MŠ Rudník

Výzva: organizácia, personálne a technické zabezpečenie osláv 700-tého výročia od prvej písomnej zmienky o obci Nižný Klátov

Výzva Čestné vyhlásenia Oslavy obce časť 1 Oslavy obce časť 2 Zoznam položiek časť 1 Zoznam položiek časť 2 Ponuka Návrh zmluvy časť 1 Návrh zmluvy časť 2

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: organizácia, personálne a technické zabezpečenie osláv 700-tého výročia od prvej písomnej zmienky o obci Nižný Klátov

Voľné pracovné miesto zastupujúceho riaditeľa/ky v MŠ Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Voľné pracovné miesto zastupujúceho riaditeľa/ky v MŠ Nižný Klátov

Výzva VVS, a.s. na pripojenie na vodovod Nižný Klátov

Vvýzva VVS, a.s. na pripojenie na vodovod Nižný Klátov na stiahnutie.

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva VVS, a.s. na pripojenie na vodovod Nižný Klátov

Voľné pracovné miesto zastupujúci/a riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Voľné pracovné miesto zastupujúci/a riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Verejná zbierka detských kníh pre MŠ Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Verejná zbierka detských kníh pre MŠ Nižný Klátov

Výzva: tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov

Výzva Opis Návrh zmluvy Zoznam položiek Ponuka

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov

Výzva: zimná údržba komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov

Výzva Cenník Ponuka Opis Zoznam položiek Čestné vyhlásenie

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: zimná údržba komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov