Category Archives: Výzvy

Verejná zbierka detských kníh pre MŠ Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Verejná zbierka detských kníh pre MŠ Nižný Klátov

Výzva: tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov

Výzva Opis Návrh zmluvy Zoznam položiek Ponuka

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov

Výzva: zimná údržba komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov

Výzva Cenník Ponuka Opis Zoznam položiek Čestné vyhlásenie

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: zimná údržba komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov

Výzva: vedenie podvojného účtovníctva a služby s tým spojené

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Ponuka Opis Zoznam položiek Čestné vyhlásenie Návrh zmluvy

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: vedenie podvojného účtovníctva a služby s tým spojené

Výzva: služby verejného obstarávania zákaziek

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Ponuka Opis Čestné vyhlásenie

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: služby verejného obstarávania zákaziek

Voľné pracovné miesto vedúci/a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ v Nižnom Klátove

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste vedúci/-a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ Nižný Klátov, Čaksová 167/1 s predpokladaným nástupom od 1.10.2016. Termín na doručenie požadovaných dokladov je do 14.9.2016 do 12:00 hod.  

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Voľné pracovné miesto vedúci/a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ v Nižnom Klátove

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1 s nástupom od 5.9.2016. Termín na doručenie prihlášok a dokladov je do 22.8.2016 do 12:00 hod.

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová ul. č. 167/1 s nástupom od 15.8.2016. Termín na doručenie prihlášok a dokladov je do 18.7.2016 do 12:00 hod.

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Výzva: rekonštrukcia odvodňovacích kanálov a Domu smútku v Nižnom klátove

Dokumenty na stiahnutie: Formulár pre ponuku Čestné vyhlásenia Výzva na predloženie ponuky. Všeobecné informácie. Identifikácia verejného obstarávateľa. Názov organizácie: Obec Nižný Klátov Sídlo organizácie: Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov IČO: 00324507 DIČ: 2021244896 Zastúpený: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka … Continue reading

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: rekonštrukcia odvodňovacích kanálov a Domu smútku v Nižnom klátove