Category Archives: Uránové ložisko Jahodná

Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA :: Urán Košice STOP

Výzva: Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA Tlačová konferencia proti ťažbe uránu, Košice, 8.1.2018: Korzár: Košickí aktivisti proti ťažbe uránu spochybnili dohodu s Kanadou TASR (teraz.sk): Aktivisti proti ťažbe uránu organizujú výzvu na úpravu dohody CETA Košice:dnes: Zsolt … Continue reading

Posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná | Comments Off on Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA :: Urán Košice STOP

Stanovisko k zámeru firmy Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy

Obec Nižný Klátov požiadalo ministerstvo o stanovisko k zámeru firmy Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy. Obec zaslala ministerstvu stanovisko a zároveň si uplatnila svoje postavenie účastníka konania. Ministerstvo rozhodnutím … Continue reading

Posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná | Comments Off on Stanovisko k zámeru firmy Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy

Žiadosť Ludvika Energy s.r.o. o vyjadrenie obce

Žiadosť o vyjadrenie Obce Nižný Klátov v zmysle § 23 ods. 4 písm. f zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (List Ludvika Energy s.r.o. z 2.12.2014 a Doplnenie z 8.1.2015 na základe žiadosti obce z 19.12.2014).

Posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná | Comments Off on Žiadosť Ludvika Energy s.r.o. o vyjadrenie obce

Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Pripojiť sa k výzve (viď nižšie) sa môžete na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=765426 Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie Odporcovia ťažby rádioaktívnych nerastov a zlata s použitím kyanidovej technológie žiadajú premiéra SR Róberta Fica o vykonanie  nápravy. … Continue reading

Posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná, Výzvy | Comments Off on Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Rozhodnutie ministra ŽP o predĺžení lehoty (do 19.4.2015) prieskumného územia na U, Mo, Cu na Jahodnej

Rozhodnutie ministra ŽP o predĺžení lehoty (do 19.4.2015) prieskumného územia na U, Mo, Cu na Jahodnej, zo dňa 10.1.2014, právoplatné 15.1.2014. Rozhodnutie bolo doručené 24.1.2014. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Posted in Uránové ložisko Jahodná | Comments Off on Rozhodnutie ministra ŽP o predĺžení lehoty (do 19.4.2015) prieskumného územia na U, Mo, Cu na Jahodnej