Category Archives: Oznamy obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlasenie_volby_HK_10_12_2018.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV – chaty a rodinné domy na ulici nachádzajúcej sa na rozhraní ulíc Mlynky a Myslavská (obec Baška): 3. október 2018 od 07:50 h do … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Týmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Obci Nižný Klátov zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Návrh Komunitného plánu

NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Návrh Komunitného plánu

Zverejnenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 je:                                                                                                              obec.n.klatov@netkosice.sk

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zverejnenie elektronickej adresy

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú 10. novembra 2018, bola menovaná Andrea Müllerová.  Kontakt: telefón: 055/7296033, 0908 689 277 e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk Adresa: Obecný úrad Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12  Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Stavebné povolenie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec