Category Archives: Oznamy obce

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zákaz využívania lesov verejnosťou

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznamuje Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie odo dňa 01.08.2018 od 6°° hod. 

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov Zámer predať nehnuteľný majetok Predmet predaja: Časť parcely registra C č. 1443, o výmere 39 m2, druh pozemku – ostatná plocha LV č. 900 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov dokument na … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, návrh na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“ na pozemkoch parciel v katastrálnom území Nižný Klátov. Situácia – Nižný Klátov.Iberšek.VSD 212 2018 NK VSD … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Juniáles 2018

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Juniáles 2018

Oznamy

Oznamujeme Vám, že dňa 5.6. 2018  (utorok)  v čase od 9:00 – do 18:00  budú v našej obci vykonávané odpočty elektromerov.  Odpočtom je poverený Peter Kvietok. VSD žida majiteľov strážnych psov, aby ich v uvedenom období nenechávali voľne pobehovať po dvore. V prípade neprítomnosti v uvedenom čase je možné … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ O DIANÍ V OBCI

informacie.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ O DIANÍ V OBCI

ZMENA ORGANIZÁCIE ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

zmena_organizacie_separak.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on ZMENA ORGANIZÁCIE ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU