Category Archives: Rozvoj obce

Dotácia pre obec z Karpatskej nadácie

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Dotácia pre obec z Karpatskej nadácie

Zápis do materskej školy

Zápis detí do našej materskej školy na nasledujúci školský rok predlžujeme do 11. mája. Stačí doniesť v čase od 7.00 do 16.30 hod. vyplnenú žiadosť o prijatie a potvrdenie od lekára. Prijímame aj deti od 2 rokov, no musia mať … Continue reading

Posted in Aktuality, Materská škola | Comments Off on Zápis do materskej školy

Deň otvorených dverí v Materskej škole

Materská škola Nižný Klátov pozýva všetkých rodičov a deti z našej obce ale aj z okolia na Deň otvorených dverí dňa 28. 04. 2018 (sobota). Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá v našej školičke, s akými hračkami a hrami sa … Continue reading

Posted in Aktuality, Kultúrno spoločenské akcie, Materská škola | Comments Off on Deň otvorených dverí v Materskej škole

Zatvorená MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí MŠ, že z dôvodu chorobnosti detí bude MŠ v Nižnom Klátove od 17.5.-19.5.2017 (streda – piatok) zatvorená.

Posted in Aktuality, Materská škola, Oznamy obce | Comments Off on Zatvorená MŠ

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

Posted in Aktuality, Materská škola, Oznamy obce | Comments Off on Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Klátov na roky 2016-2022

dokument na stiahnutie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Klátov na roky 2016-2022

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Klátov na roky 2016-2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Posted in Aktuality, Materská škola | Comments Off on Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

2% pre rodičovské združenie Klatovčanik

Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik sa v tomto roku prvýkrát uchádza o 2 % z Vašej dane. Združenie podporuje výchovu a vzdelávanie detí v Materskej škole v Nižnom Klátove. Aj vďaka 2 % bude mať možnosť rozvíjať svoju činnosť. Ak chcete podporiť z 2 % … Continue reading

Posted in Aktuality, Materská škola | Comments Off on 2% pre rodičovské združenie Klatovčanik

Zoznam odberných miest pripojených na kanalizáciu

Zoznam odberných miest pripojených na kanalizáciu ku dňu 13.3.2015

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Zoznam odberných miest pripojených na kanalizáciu

Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky

Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky. Zmluva je určená iba pre tých obyvateľov, ktorí doteraz nepodpisovali zmluvu, resp. neboli uvedení v zozname zaslanom VVS K zmluve v prílohe: –          Zmluvu podpisujú tí obyvatelia, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky