Category Archives: Rozvoj obce

Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky

Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky. Zmluva je určená iba pre tých obyvateľov, ktorí doteraz nepodpisovali zmluvu, resp. neboli uvedení v zozname zaslanom VVS K zmluve v prílohe: –          Zmluvu podpisujú tí obyvatelia, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Vzor novej zmluvy k zriadeniu vodovodnej prípojky

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

Posted in Aktuality, Materská škola | Comments Off on Zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

Vodovod v obci

Dňa 2.10.2014 sa začalo s výstavbou vodovodu. Vodovodnú prípojku je možné vybudovať na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vodovodnej prípojky (viď príloha). V prípade, že ste zmluvu doteraz nepodpísali a máte záujem o zriadenie prípojky, zmluvu je potrebné … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Vodovod v obci

Darovanie nábytku z VUB banky

Obec Nižný Klátov požiadala 2.2.2011 VUB banku – pobočky Bačíkova / Strojárenská o darovanie nábytku. Žiadosti bolo vyhovené. Prvý nábytok pre kancelárie obecného úradu a stoličky do školskej jedálne boli dovezené v apríli. Dovoz a sťahovanie zabezpečili Radoslav Para, Ján Kelbel, … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Darovanie nábytku z VUB banky

Brigády počas Dní dobrovoľníctva

Dňa 23.9. a 24.9.2011 sa uskutočnili brigády v areáli Materskej školy, Základnej školy, viacúčelového ihriska a cintorínov. Prvý deň sa čistilo oplotenie a robila úprava okolia materskej školy. Do týchto prác sa zapojili rodičia detí: Andrea Müllerová, Radoslav Jokeľ a obyvateľ obce: Peter … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Brigády počas Dní dobrovoľníctva

Opravy v budove základnej školy

V budove školy bol toto leto vykonaný náter strechy. Vďaka sponzoringu pána Karola Škibického aj na oknách Základnej školy pribudli žalúzie, päť nových okien a parapet na povale, ktoré pomáhali osadiť Štefan Jokeľ, Matej Silvay a Patrik Truhan za pomoci … Continue reading

Posted in Aktuality, Rozvoj obce | Comments Off on Opravy v budove základnej školy

Sobášna miestnosť

Posted in Obecný úrad | Comments Off on Sobášna miestnosť

Oprava schodov

Posted in Obecný úrad | Comments Off on Oprava schodov

Výmena nábytku v MŠ

Posted in Materská škola | Comments Off on Výmena nábytku v MŠ

ŠJ rekonštrukcia soc. zar. a kuchyne

Posted in Materská škola | Comments Off on ŠJ rekonštrukcia soc. zar. a kuchyne