Vodovod v obci

Dňa 2.10.2014 sa začalo s výstavbou vodovodu. Vodovodnú prípojku je možné vybudovať na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vodovodnej prípojky (viď príloha). V prípade, že ste zmluvu doteraz nepodpísali a máte záujem o zriadenie prípojky, zmluvu je potrebné podpísať v dvoch exemplároch a doručiť na VVS, a.s. V jednom exemplári zmluvy je potrebné úradne overiť podpis kupujúceho (na obec nom úrade, resp. u notára).

Príloha na stiahnutie

This entry was posted in Aktuality, Rozvoj obce. Bookmark the permalink.