Žiadosť Ludvika Energy s.r.o. o vyjadrenie obce

Žiadosť o vyjadrenie Obce Nižný Klátov v zmysle § 23 ods. 4 písm. f zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (List Ludvika Energy s.r.o. z 2.12.2014 a Doplnenie z 8.1.2015 na základe žiadosti obce z 19.12.2014).

This entry was posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná. Bookmark the permalink.