1. ROČNÍK TURNAJA NIŽNÝ KLÁTOV OPEN V RAPID ŠACHU

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV A 1. ŠACHOVÝ KLUB KOŠICE

POD ZÁŠTITOU STAROSTKY OBCE MARCELY JOKEĽOVEJ

USPORIADA DŇA 27.2. 2016, SOBOTA

1. ROČNÍK TURNAJA NIŽNÝ KLÁTOV OPEN V RAPID ŠACHU

Propozície turnaja:

Dátum : 27. február 2016 (sobota)

Miesto : Nižný Klátov (obec), Hlavná1/1 – sála kultúrneho domu

Prezentácia : od 800 – do 845

Začiatok : o 900 hod.

Príjazd : Autobus SAD z Hlavnej autobusovej stanice o 7:15 nás. č. 16, zo zastávky Magistrát mesta Košice o 7:27 a zo zastávky Moskovská, KVP o 7:33 s príchodom do obce Nižný Klátov o 7:42

Usporiadateľ tiež poskytuje bezplatný odvoz mikrobusom zo zastávky Moskovská, KVP s odchodom o 7:50 a 8:20. Prosíme o ohlásenie záujmu o dopravu vopred.

Systém hry : Švajčiarsky, 9 kôl, hrací čas 10 min + 5 s/ťah

Pravidlá : Pravidlá FIDE pre RAID šach

Štartovné : 5 €

2 € (hráči narodení po 1.1.2000, seniori, ŤZP, hráči s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov). V štartovnom je zahrnuté občerstvenie pre hráčov.

Ceny : Cenový fond turnaja je 150 €.

Cenový fond bude rozdelený medzi prvých päť najlepších hráčov: 1. miesto – 50 €, 2. miesto – 40 €, 3. miesto – 30 €, 4. miesto – 20 € a 5. miesto 10 €.

Tel . kontakt : Igor Holéczy, 0910 900 957

Email : holeczyi@gmail.com

Upozornenie : Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

This entry was posted in Aktuality, Kultúrno spoločenské akcie. Bookmark the permalink.