2% pre rodičovské združenie Klatovčanik

Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik sa v tomto roku prvýkrát uchádza o 2 % z Vašej dane. Združenie podporuje výchovu a vzdelávanie detí v Materskej škole v Nižnom Klátove. Aj vďaka 2 % bude mať možnosť rozvíjať svoju činnosť.

Ak chcete podporiť z 2 % Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik, na základe ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov za daň vyplníte formulár (Vyhlásenie) a predložíte do 30.4.2016 spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatený dane správcovi dane.

            Tlačivá VYHLÁSENIA sú k dispozícii na Obecnom úrade v Nižnom Klátove,  Hlavná 1/1, v budove Základnej školy v Nižnom Klátove, Klátovská  159/56 alebo v budove Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1.

Údaje o združení: 

Názov:                         Rodičovské združenie Klatovčanik
Forma:                         Občianske združenie

Rok registrácie:            15.12.2015

Evidenčné číslo:           12667

Sídlo:                           Čaksová 167/1, 044 12Nižný Klátov
IČO:                            42331897
Bankové spojenie:        Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:                         SK58 7500 0000 0040 2110 1992

ĎAKUJEME!

Patrik Bujňák, predseda OZ

This entry was posted in Aktuality, Materská škola. Bookmark the permalink.