Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1

N_Klatov_VO_riaditel1

This entry was posted in Aktuality, Oznamy obce. Bookmark the permalink.