Zber elektroodpadu 27.4. 2016 (streda) v čase o 8:30 hod

Dňa 27.4. 2016 (v stredu) v čase od 8:30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Obyvatelia majú možnosť nahlásiť elektoroodpad za účelom jeho vyzdvihnutia mailom, resp. na čísle 055/7296033. Pracovníci firmy H+EKO sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu, následne na to zozbierajú elektroodpad od domu k domu (priamo od obyvateľov). Pracovníci firmy nemajú oprávnenie vstupovať bez ohlásenia na cudzí pozemok, preto Vás žiadame, aby ste el. spotrebiče vyložili pred bránku alebo dostatočne viditeľne označili bránku nejakou vlajkou alebo kusom farebnej látky, čo budú považovať ako povolenie vstúpiť na pozemok za účelom zozbierania elektroodpadu.

odpad1

This entry was posted in Aktuality, Oznamy obce. Bookmark the permalink.