Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Stavebné povolenie

This entry was posted in Aktuality, Oznamy obce. Bookmark the permalink.