Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a predloženie cenovej ponuky.

Predmet zákazky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Obecný úrad N. Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti.

Výzva na stiahnutie

This entry was posted in Aktuality, Výzvy. Bookmark the permalink.