Kameňolom: Uznesenie

N a r i a ď u j e znalecké dokazovanie či stavebno-technické vybavenie miestnej komunikácie zodpovedá premávke na tejto komunikácii pre prejazd vozidiel s okamžitou hmotnosťou do 27 ton …

Uznesenie 10Cb-96-2014 z 29.4.2019.pdf

This entry was posted in Aktuality, Kameňolom. Bookmark the permalink.