Kontakt

OBEC     N I Ž N Ý     K L Á T O V

044 12 Nižný Klátov,  Hlavná 1/1

tel. č. 055/7296033 fax 055/7296033
mobil starostka: 0903 957 142

Všeobecné informácie: info@niznyklatov.sk

Podateľňa: podatelna@niznyklatov.sk

Starosta Ing. Gabriela Staníková: obec.n.klatov@netkosice.skstarosta@niznyklatov.sk

Informácie o napĺňaní webového sídlawebmaster@niznyklatov.sk

Stránkové dni:

Pondelok 07.30 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.

Utorok nestránkový deň

Streda 09.00 – 12.00 hod.; 12.30 – 17.00 hod.

Štvrtok 07.30 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.

Piatok nestránkový deň

Matrika N I Ž N Ý     K L Á T O V

044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1

Matrikárka: Andrea Müllerová

Stránkové dni:

Streda 08.00 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.

tel. č. 055/7296033
obec.n.klatov@netkosice.sk