Pošta

Slovenská pošta

044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1, t.č. 055/6967224

Zodpovedná osoba: Eva Kelbelová

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok        08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.

Utorok             08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.

Streda              08.00 – 9.00 hod.; 15.00 – 17.00 hod.

Štvrtok            08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.

Piatok              08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.