Pošta

Slovenská pošta

044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1, t.č. 055/6967224

Zodpovedná osoba: Eva Kelbelová

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok        07.30 – 11.30 hod.; 13.30 – 15.00 hod.

Utorok            07.30 – 11.30 hod.; 13.30 – 15.00 hod.

Streda             08.00 – 11.30 hod.; 14.30 – 17.00 hod.

Štvrtok           07.30 – 11.30 hod.; 13.30 – 15.00 hod.

Piatok             07.30 – 11.30 hod.; 13.30 – 15.00 hod.