Kňazi v obci

Rok 1622– evanj. KňazJán Wolf

Rok 1751– l. farár Andrej Repassy

Roky 1895 – 1906Šándor Matovič +

Roky 1906 – 1911Ján Blaška +

Roky 1911- 1923Ištvan Arodi +

Roky 1923 – 1924Koloman Onderko+

Roky 1924 – 1926Alex Kovacs +

Roky 1926 – 1933AndrejEliáš +

Roky 1933 -1968Ján Klobušovský +

Roky 1968 -1973František Mašľár

Roky l973 – 1988Michal Kriško

Roky 1988 – 1990Tomáš Čap

Roky 1990 – 1991Marián Čižmár

Roky 1991 – 1993Ján Macko Družbacký +

Roky 1993 – 1998Jozef Kočík+

Roky 1998 – 1999JozefKrištof

Roky 1999 -2003Štefan Šanta

Roky 200330.6.2012 ThDr. Pavol Kovaľ, PhD.

Od 1.7.2012 – doteraz  Mgr. Eugen Jurkovič