Vedenie obce

Rok 2018
Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Zástupca starostky obce: Lukáš Štefan
Poslanci obec ného zastupiteľstva: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Rok 2017
vzdal sa funkcie poslanca OZ: Bc. Metod Korpesio (9.8.2017)
nastupujúci poslanec OZ: Lukáš Štefan (13.9.2017)

Rok 2014
Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Zástupca starostky obce: Matej Silvay
Poslanci obec ného zastupiteľstva: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Rok 2010
Starosta obce:               Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Hlavačka
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Júlia Drábiková, Ing. Ján Hlavačka, Viera Kolesárová, Ing. Dávid Korl, Ing. Štefan Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay

Rok 2008
mandátu poslanca sa vzdal: Miroslav Žabecký
nastupujúca poslankyňa OZ: Júlia Drábiková
Rok 2006
Starosta obce:                        Marta Štefanová
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Hlavačka
Členovia rady:               Ing. Miroslav Bernát, Ing. Ján Hlavačka, Ing. Ladislav Makó, CSc.
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Ing. Miroslav Bernát, Ing. Ján Hlavačka, Emil Kolesár, Jana Kollárová, Ing. Ladislav Makó, CSc., Radoslav Para, Miroslav Žabecký
Rok 2004
vzdal sa funkcie poslanca OZ:  Patrik Kollár
nastúpujúci poslanec OZ      : Pavol Hudák
Rok 2003
Starosta obce:                        Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce:         Mgr. Vaľová Eva
Členovia rady:
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Eva Vaľová, Ing. Hlavačka Ján,
Para Marián, Ing. Miroslav Bernát, Patrik
Kollár, Pramuk Valent, Kolesár Emil,
Rok  1 9 9 9
Starosta obce:                        Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce:         Lipták Peter
Členovia rady:  Lipták Peter, Ing. Hlavačka Ján,
Ing. MakóLadislav CSc., Pramuk
Valent, Janovská Anastázia
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Jokeľ Pavol, Malec Jozef, Ing. Hlavačka Ján, Pramuk Valent, Para Marián, Kollárová Emília, Ing. Makó Ladislav CSc., Kolesár Emil, Lipták Peter, Janovská Anastázia, Ondrejkovič Milan
Rok  1 9 9 9
Vzdali sa funkcie poslanca:          Ing. Makó  Ladislav CSc.
Emília Kollárová
Nastupujúci poslanci :           Balog Róbert, Mgr. Eva Vaľová
Rok 1996
Vzdanie sa funkcie poslanca  –     Kolesár Emil
Obecné zastupiteľstvo doplnené o poslanca
–       Bernáta Mikuláša
vzdanie sa funkcie člena rady:
Ing. Makó Ladislav CSc.
Ing. Bernát Miroslav
rada doplnená o:                    Pramuka Valenta, Jokeľa Pavla
Rok  1 9 9 4
4.12.1994
Starosta obce:                Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce: Lipták Peter
Členovia rady:               Lipták Peter, Ing. Bernát Miroslav,
Ing. Makó Ladislav CSc.,
Ondrejkovič Milan
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Anastázia Janovská, Pavol Jokeľ, Peter Lipták, Vladimír Silvay, Ing. Ladislav Makó CSc., Ing. Bernát Miroslav, Emil Kolesár, Pavol Cirner, Milan Ondrejkovič, Vladimír Jerga, Blažej Štefan, Valent Pramuk
Poriadková komisia:   predseda – Kolesár Emil
Finančná komisia:  predseda –     Janovská Anastázia
Rok  1 9 9 2
Kováč  Štefan
Rok  1 9 9 1
Starosta  obce:               Ing. Hlavačka Ján
Zástupca starostu:         Janisko Pavol
Obecná rada:                 Janisko Pavol, Ing. Kováč Štefan,
Ing.Bernát Miroslav, Haraj Karol
Poslanci obecného zastupiteľstva: Haraj Karol, Kollár Ľudovít, MUDr. Tormašiová Mária, Ing. Kováč Štefan, Cirner Pavol, Kollár Vladimír, Hudák Pavol, Lipták Peter, Janisko Pavol, Ondrejkovič Milan, Ing.Bernát Miroslav, Kolesár Emil,
Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda –                       Milan Ondrejkovič
členovia –                       Lipták Peter, Vladimír  Kollár
Finančná komisia:
predseda –                       Kollár Ľudovít
členovia –                       MUDr. Tormašiová Mária, Hudák Pavol
Rok 1991
30.11.1991 vzdanie sa funkcie starostu obce
Ing. Hlavačka Ján
Rok  1 9 8 6
Predseda:               Vincent Štefan
Tajomník:               Imrich Brincko
Rada MNV:            Vincent Štefan, Imrich Brincko, Stanislav
Kuzár, Stanislav Juhás, Viera Legátová
Poslanci:                Štefan Vincent, Brincko Imrich, Drábiková
Mária, Juhás Stanislav,         Kolesárová ,
Mária, Kolesár Štefan, Kolesárová Marta, Kuzár Stanislav, Kováč Štefan, Legátová Viera, Lipták Peter, Lorincová Marta, Mikula František
Rok 1985  – doplňovacie voľby na predsedu MNV
Predseda –             Bernát Mikuláš
Rok  1 9 8 1
Predseda:               Ján  Kollár
Tajomníčka:           Danuša Jokeľová
Členovia rady:       Ján Kollár – preds.
Danuša Jokeľová –  tajomn.,
Laurenc Kolesár,
Vincent  Dolhy, Ján Vaško
Viera Legátová – preds.FK,
Vincent Štefan – preds. KOVP,
Marta  Železníková, Peter Lipták,
Milan  Kolesár
Rok 1 9 8 0
Predseda:               Ján  Kollár
Tajomníčka:           Oľga Červenáková
Rok  1 9 7 6
Predseda:               Ján Kollár
Tajomník :              Veronika Ondirová
Členovia rady:       Ján  Kollár, Veronika Ondirová, Laurenc
Kolesár, Regina Kollárová, Milan Kollár
Poslanci obecného zastupiteľstva: Pavol Drábik, Katarína Dzuriková, Ján Kollár, Regina Kollárová, Milan Kollár, František Kolesár, Laurenc Kolesár, Anna Kolesárová, Peter Lipták, Veronika Ondirová, Vincent Štefan, Ján Vaško, Anna Vašková,
Rok  1 9 7 3
Zmena Predsedu MNV:
Michal Kolesár st. – odchod do dôchodku
František Kolesár – nový predseda
Rok  1 9 6 4
Predseda MNV:     Ondrej Kurč č. 72
Tajomník:               Ondrej Kolesár č. 135
Členovia výboru:  Michal Čižmár- preds.fin.komisie
Ján Oravec – člen
Laurenc Kolesár – preds. poľ. komisie
Pavel Sceranka – člen
Juraj Sceranka – preds. škols. a  kult.kom.
Michal Kolesár – preds. poriad.komisie
Ján Ilenin – člen
Michal Kováč – člen
Štefan Kováč  – člen
Ján Kolesár ml. – člen
Michal Silvay – člen
Anna Vašková – členka
Margita Jokeľová – členka
Rok  1 9 7 1
Predseda  MNV:    Michal Kolesár st.
Tajomník:                       Vincent Štefan
Rada MNV:            Michal Kolesár st.- predseda
František Kolesár – podpredseda
Vincent Štefan – tajomník
Pavel Sceranka – člen rady
Anna Vašková – člen rady
Poslanci:               Michal Kolesár st., Vincent Štefan, Pavel
Sceranka, František Kolesár, Anna
Vašková, Michal Čižmár, Margita
Jokeľová,  Anna Kolesárová, Ján Kollár st.,
Ján Ilenin, Mikuláš Jokeľ, Laurenc
Kolesár,  Štefan Kováč,
Rok  1 9 6 0
Predseda MNV:     Ondrej Kolesár
Tajomník:               Ján Kollár ml.
Členovia výboru:   Juraj Sceranka, Matej Kolesár, Ján
Šeleng, Ján Kollár st., Mária
Ondrejkovičová, Agnesa Silvayová,
Veronika Juhásová, Emília Drábiková, Ján
Mikula, Ing. František Moško, Pavel Sceranka,
Rok  1 9 5 7
Predseda:               Juraj Sceranka
Tajomník:               Ján Kolesár
Členovia výboru:   Mária Ondrejkovičová, Ján Mikula, Matej Kolesár, Martin Čižmár, Anna Čižmárová,  Michal Kolesár, Michal Jokeľ, Ján Kolesár, Ján     Tirpák, Ján Kollár
Rok  1 9 5 3
Predseda MNV:     Juraj  Bernát
Rada:                      Andrej Kolesár, Andrej Adam, Ján Šeleng,
Štefan Kováč
Rok  1 9 5 0 (Reorganizácia MNV)
Predseda  : Ján Oreško
Rada:  Ján Šeleng, Matej  Vinter, Ján Lipták,  Ján Kolesár
Členovia výboru:   Ján Kollár, č. 7, Michal Vaško,  Ján Mikula, Ján Kolesár, Michal Šeleng,  vd. Mária  Dančová, vd. Mária Vašková, Andrej Mačinga, Juraj Lipták, Ján  Ondrejkovič
Rok  1 9 4 5
Starosta obce  : Oreško Ján ml.
Členovia výboru : Matej Bernát, Matej Vinter, Ján Kollár, Michal Kolesár, Štefan Rozum,   Ján Mikula