Zmluvy, faktúry a objednávky

DokumentNázov zmluvyÚčastníciPredmet zmluvyCena zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejnenia
Zmluva
Poskytovanie auditorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s. r. o.Audit účtovnej uzávierky950 €5.4.20195.4.2019
Zmluva

dodatok č. 2
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s., Ružová 6, BratislavaZber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €12.03.1916.03.19
ZmluvaZmluva o poskytnutí grantuObec Nižný Klátov a Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 KošicePoskytnutie grantu na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko pre všetkých“2 500,00 €8. mar. 201915. mar. 2019
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“Obec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre UoZ21 091,20 €18. feb. 201922. feb. 2019
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Safety Management s.r.o. KošiceVykonávanie služby technika požiarnej ochrany240 €/rok18.feb. 201921.feb. 2019
ZmluvaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodinyAplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi15, feb. 201921.feb. 2019
ZmluvaNájomná zmluva o nájme pozemkovObec Nižný Klátov a Urbariát, pozemkové spoločenstvo Nižný Klátovnájom pozemkov1000,00 € / ročne6.feb. 20197.feb. 2019

ZmluvaZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Mobilný telefón9€1.feb. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Mobilný telefón9€30.jan. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba +internet ŠJ30,59 € / mesačne30.jan. 20197.feb. 2019
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba OcU30,00 € / mesačne30.jan. 20197.feb. 2019
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Kamenárstvo ŠOFRANKO s.r.o.Darovanie hrobky0 €7. december 20187. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Valér KováčPredaj pozemku720 €5. december 20185. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Miroslav Bernát , Monika BernátováPredaj pozemku860 €5. december 20185. december 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Jozef Gazdičko, Ing. Irena BílkováKúpa pozemku4 110 €10. október 201810. október 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Jozef Gazdičko, Ing. Irena BílkováDarovanie pozemku0 €10. október 201810. október 2018
ZmluvaZmluva o združenej dodávke elektrinyObec Nižný Klátov a Energie2, a.s. BratislavaDodávka energie6. august 201810.august 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok2. júl 20183. júl 2018
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a MOAD, s.r.o.Komunitný plán obce Návrh VZN o úhradách za sociálne služby400 €25.jún 201825.jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a VVS a.s.Poskytnutie daru – podpora na akciu Juniáles 2018 .200,00 €25. jún 201825. jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a KOSIT a.s.Poskytnutie daru – 2 ks WC a bezplatnej dopravy na akciu Juniáles 2018 určenú širokej verejnosti.184,50 €22. jún 201822. jún 2018
ZmluvaHromadná licenčná zmluvaObec Nižný Klátov a SOZAUdelenie súhlasu - licencie80.40 €22. jún 201822. jún 2018
ZmluvaZmluva
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Obec Nižný Klátov a EuroTRADING s.r.o. KošiceUrčenie zodpovednej osoby a poverenie dohľadom nad ochranou osobných údajov58,80 €/mesiac13. jún 201813. jún 2018
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Súkromné centrum voľného času Drábova 2, KošicePoskytnutie dotácie na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s TP v obci Nižný Klátov350 €13. jún 201813. jún 2018
Dodatok k zmluve
Zmluva
Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových MSObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd6. jún 20188. jún 2018
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a Urbariát pozemkové spoločenstvoPoskytnutie prostriedkov na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením – úhrada nákladov na účinkujúcich na akciu Juniáles 2018.300 €31. máj 20181. jún 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Marián JokeľPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €24. máj 201824. máj 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a SPF BratislavaPrenájom pozemku – autobusová zastávka.40,16 €/rok21. máj 201821. máj 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní právnych služiebObec Nižný Klátov a doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Právne služby70 € / hod.16. máj 201818. máj 2018
ZmluvaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAObec Nižný Klátov a ELT Management Company Slovakia s.r.o.Spätný zber pneumatík0 €.14. máj 201818. máj 2018
ZmluvaSponzorská zmluvaObec Nižný Klátov a HERBA DRUG TRADE s.r.o. SmižanyPoskytnutie výrobkov na tombolu, výrobu peny a výrobkov NUBIAN na propagáciu7. máj 20187. máj 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária OndrejkovičováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €3. máj 20183. máj 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Mesto KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov1050,00 €23. apríl 201824. apríl 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Zdenka VargovčákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €2. máj 20182. máj 2018
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Zakúpenie telefónu9,90 €13. apríl 201815. apríl 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Spojená škola sv. Košických mučeníkov KošicePoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov140,00 €9. apríl 201812. apríl 2018
ZmluvaZmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z obceObec Nižný Klátov a Zberné suroviny Žilina, a.s.Výkup odpadov50 €/ t
30 €/ t
29. marec 201831. marec 2018
Zmluva

dodatok č. 1
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s.Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0 €29. marec 201831. marec 2018
1
2
3
4
Príkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Ing. Jozef BalkóVerejné obstarávanie na poistenie150,00 €28. marce 201828. marce 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2018Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích pomôcok1500 €28. marec 201828. marec 2018
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2018Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka farnosť najsvätejšej trojice Vyšný KlátovPoskytnutie dotácie na opravu organa v kostole sv. Michala archanjela3000€27. marec 201827. marec 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Helena BodnárováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €19. mar. 201823. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Terézia JuhásováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna TirpákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Anna TirpákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária SilvayováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €16. mar. 201816. mar. 2018
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Cecília HudákováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €15. mar. 201815. mar. 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Jozef OndrejkovičNájom za pozemok1 €/m226. feb. 201826. feb. 2018
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Dávid KorlNájom za pozemok1 €/m223. feb. 201823. feb. 2018
ZmluvaDodatok č. 6
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac21. feb. 201822. feb. 2018
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1140 €4.jan. 20184.jan. 2018
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný KlátovVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“280 €2.jan. 20182.jan. 2018
Zmluva a dodatkyDodatok č. 5
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac19. dec. 201722. dec. 2017
Dohoda
Príloha
Rámcová dohodaObec Nižný Klátov a KOSIT a.s. KošiceZabezpečenie verejnoprospešných služieb41 747,80 € bez DPH19. dec. 201719. dec. 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť
centra voľného času
Obec Nižný Klátov a Skromné centrum voľného času KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur.104.5 €19.12.201719.12.2017
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6468,39 €19. dec. 201719. dec. 2017
ZmluvaZmluva o dodávke plynuObec Nižný Klátov a SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodávka plynu0,01923 €/kWh,

0,8 €/mes
31. okt. 201731. okt. 2017
Dodatok č. 4
Príloha
Zmluva s dodatkom 1-3
Dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obceObec Nižný Klátov a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, KošicePrevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete83 120,47 €24. okt. 201731. okt. 2017
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6038,64 €23. okt. 201723. okt. 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávaniaObec Nižný Klátov a MARBU s.r.o.Poskytovanie služieb a konzultácii v oblasti verejného obstarávania120,00 €/mesačne18. sep. 201718. sep. 2017
ZmluvaZmluva v zmysle autorského zákonaObec Nižný Klátov a SLOVGRAMVysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov38,50 €4. sep. 20177. sep. 2017
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a VVS, a.s.Zriadenie vecného bremena10 €17. aug. 201724. aug. 2017
ZmluvaZmluva na dodávku ovociaObec Nižný Klátov a HOOK, s.r.o.Dodávka ovocia a zeleniny od 2.9.2017 do 30.6.20187,68 €/ mesiac23.aug. 201724.aug. 2017
ZmluvaHromadná licenčná zmluvaObec Nižný Klátov a SOZAPoužitie chránených hudobných diel80,40 €14 .aug. 201715. aug. 2017
ZmluvaDarovacia zmluvaObec Nižný Klátov a KAMICO s.r.o. KošicePoskytnutie daru na výdavky spojené so 700. výročím obce500,00 €7.aug. 20177.aug. 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebObec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok21. júl 201721. júl 2017
ZmluvaPríkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. NitraVerejné obstarávanie na nákup elektrickej energie120,00 €17. júl 201721. júl 2017
ZmluvaPríkazná zmluvaObec Nižný Klátov, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie a Prvá Komunálna Finančná, a.s. NitraVerejné obstarávanie na nákup zemného plynu120,00 €17. júl 201721. júl 2017
ZmluvaRámcová zmluvaObec Nižný Klátov a Inžinierske stavby, a.s. KošiceOprava výtlkov14 398,56 €14. júl 201714. júl 2017
Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o dieloObec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o.Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov4 992 €11. júl 201711. júl 2017
ZmluvaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových MSObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd10. júl 201710. júl 2017
ZmluvaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových OcUObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceDodávka vody a odvádzanie odpadových vôd10. júl 201710. júl 2017
Zmluva
Príloha
Zmluva o združenej dodávke elektrinyObec Nižný Klátov a Východoslovenská energetika a.s. KošiceDodávka elektrickej energie7. júl 20177. júl 2017
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a SVP, š.p. Banská ŠtiavnicaZriadenie vecného bremena v prospech obce Nižný Klátov100,00 €3. júl 20173. júl 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný KlátovObec Nižný Klátov a Mesto KošiceObec poskytuje finančnú dotáciu na rok 2017 na jedného žiaka vo výške 62,70 eur.940,50 €22. jún 201729. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb č. 20/2017Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o.Cateringové služby5575 €15. jún 201716. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb č. 19/2017Obec Nižný Klátov a DIAMANT IRT, s.r.o.Organizačné a technické zabezpečenie miesta konania osláv a konania kultúrneho programu4640 €15. jún 201716. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích pomôcok900 €8. jún 20178. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného časuObec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad BodvouPoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov62,70 €31. máj 20178. jún 2017
ZmluvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov v roku 2017Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola sv. Michala“ (oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola, vnútorná maľba kostola)1500 €26. máj 201729. máj 2017
Zmluva
Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a PD Klatov, a.s.Zriadenie vecného bremena27. apr. 201727. apr. 2017
DohodaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby287,46€24. apríl 201724. apríl 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveObec Nižný Klátov a
BVL Plumb s.r.o., Košice
Odber, preprava a zneškodnenie batérií a akumulátorov30. mar. 201730. mar. 2017
ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Nižný Klátov a HIREKON, s.r.o.Audit riadnej účtovnej závierky obce Nižný Klátov1140 €13.mar. 201713.mar. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Iveta MitríkováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €9. mar. 20179. mar. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Denisa ReichováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.55 €28. febr. 201728. febr. 2017
ZmluvaLicenčná zmluva na vydanie dielaObec Nižný Klátov a Milena OstrolúckaLicencia k textovej časti diela „Nižný Klátov 1317-2017“1190 €20. feb. 201723. feb. 2017

Dodatok k dohode
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0 €15. feb. 201715. feb. 2017
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a Ing. Daniela Kristiňaková , Klátovská 6, Nižný KlátovVypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečovanie činnosti „Technika požiarnej ochrany“320 €30.jan. 20176.feb. 2017
Dodatok zmluvaDodatok a zmluva o výpožičkeObec Nižný Klátov a MV SRVýpožička technického zariadenia0 €/ 5 rokov2. feb 20172. feb 2017
ZmluvaZmluva o dieloObec Nižný Klátov a JES Slovakia, s.r.o.Tlač a dodávka monografie o obci Nižný Klátov4 365 €26. jan. 201727. jan. 2017
Zmluva a dodatok k zmluveZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomslužba mobilný internet25. jan. 201725. jan. 2017
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Mária KorlováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €12. jan. 201712. jan. 2017
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Obec Malá IdaKúpa lámp verejného osvetlenia240 €10. jan. 201710. jan. 2017
DohodaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službiebObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceZabezpečovanie a výkon menších obecných služieb2. jan.20175. jan.2017
Zmluva a dodatokDodatok č. 4
k zmluve o preprave č. 147/2012
Obec Nižný Klátov a Eurobus, a.s. Košice (SAD)Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb50 €/mesiac28. dec. 201630. dec. 2016
ZmluvaZmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej zmluve kúpnej zmluveObec Nižný Klátov a VVS, a.s.Združenie finančných prostriedkov obce a VVS3 490 €23. dec. 201629. dec. 2016
ZmluvaNájomná zmluvaObec Nižný Klátov a Mgr. Roman Vávra, Mgr. Daniela VávrováNájom obecného pozemku0,20 €/ m220. dec. 201623. dec. 2016
DohodaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti3 692,16 €22. dec. 201622. dec. 2016
ZmluvaKúpna zmluvaObec Nižný Klátov a Ing. Erik Zamborský, Ing. Ivana ZamborskáPredaj obecného pozemku1 320 €20. dec. 201620. dec. 2016
ZmluvaZmluva o pripojeníObec Nižný Klátov a VSDPrípojka k čerpacej stanici189 €7.dec. 20167.dec. 2016
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.verejná telefónna služba OcU17,01 € / mesačne7.dec. 20167.dec. 2016
DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecom, a.s.Zmena adresáta0 €7.dec. 20167.dec. 2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rodičovské združenie KlatovčanikPoskytnutie dotácie na nákup cvičebného náradia v rámci „Dňa boja proti obezite detí“200 €29. nov. 201630. nov. 2016
DohodaDohoda o menších obecných službáchObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceZabezpečovanie a výkon menších obecných služieb29. nov.201629. nov.2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času
Obec Nižný Klátov a Mesto Moldava nad BodvouPoskytnutie dotácie na CVC, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov20,90 €23. nov. 201629. nov. 2016
ZmluvaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaObec Nižný Klátov a VVS a.s. KošiceVecné bremeno NN prípojky k stavbe Vyšný Klátov, Nižný Klátov – skupinový vodovod.0 €28. nov. 201628. nov. 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a MUDr. Mária TormášiováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. nov. 201616. nov. 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a MUDr. Mária TormášiováPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.0 €16. nov. 201616. nov. 2016
ZmluvaZmluva o poskytnutí účtovníckych služiebObec Nižný Klátov a Viera Oravcová VKOfficeVedenie podvojného účtovníctva a služby s tým spojené4 904,50 € ročne31. okt. 201631. okt. 2016
DohodaDohoda o pomoci v hmotnej núdziObec Nižný Klátov a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, KošiceRealizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi25. okt.201631. okt. 2016
DohodaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Nižný Klátov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, KošicePoskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby278,70€25. okt.201625. okt.2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť
Obec Nižný Klátov a LIBA ACADEMY 11 KošicePoskytnutie dotácie pre žiakovi41,80 €17. okt. 201624. okt. 2016
Dodatok k zmluve
Registračný formulár
Zmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecommobilné služby29,99 € / mesačne19.okt. 201620.okt. 2016
ZmluvaZmluva o poskytovaní
verejných služieb
Obec Nižný Klátov a Slovak Telecomverejná telefónna služba, internet ŠJ34,99 € / mesačne19.okt. 201620.okt. 2016
ZmluvaZmluva
o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Obec Nižný Klátov a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) BratislavaElektronické služby0 €/rok10.okt. 201610.okt. 2016
ZmluvaZmluva
o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Obec Nižný Klátov a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. BratislavaElektronické služby0 €/rok22.aug. 201622.aug. 2016
ZmluvaZmluva
o poskytovaní služieb
Obec Nižný Klátov a adsupra s.r.o. Nižný KlátovAplikácia „Nižný Klátov“ pre mobilné telefóny100,00 €/rok1.aug. 20161.aug. 2016
DohodaDohoda o zabezpečení odbornej praxe študentovObec Nižný Klátov a UPJŠ KošicePrax študentov0 €26. júl 201627. júl 2016
ZmluvaZmluva
o poskytovaní služieb
Obec Nižný Klátov a Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., KošiceSpracovanie projektov z národných a fondov EÚ1 900,00 €/rok22. júl 201622. júl 2016
ZmluvaZmluva o nájme hrobového miesta na cintoríneObec Nižný Klátov a Pavol Jokeľ, Nižný KlátovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Obce Nižný Klátov.20 €7. júl 20167. júl 2016
ZmluvaZmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nižný Klátov
Obec Nižný Klátov a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný Klátov, filiálka Nižný KlátovPoskytnutie dotácie na výmenu dvoch dverí v kostole, oprava organa, vonkajšie osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom do kostola, vnútorná maľba kostola1500 €7. júl 20167. júl 2016
ZmluvaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovObec Nižný Klátov a NATUR-PACK, a.s.Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov0 €30. jún 201630. jún 2016
Zmluva

Objednávky obce – rok 2019

Objednávky obce – rok 2018

Objednávky obce – rok 2017

Objednávky obce – rok 2016

Objednávky obce – rok 2015

Objednávky obce – rok 2014

Objednávky obce – rok 2013

Objednávky obce – rok 2012

Objednávky obce – rok 2011

 

Faktúry obce – rok 2019

Faktúry obce – rok 2018

Faktúry obce – rok 2017

Faktúry obce – rok 2016

Faktúry obce – rok 2015

Faktúry obce – rok 2014

Faktúry obce – rok 2013

Faktúry obce – rok 2012

Faktúry obce – rok 2011