Kultúra a šport

1. Obecná Knižnica

Obyvatelia obce Nižný Klátov majú možnosť vypožičať si z knižného fondu zaujímavé knihy rôzneho zamerania v obecnej knižnici v čase:

Streda:    17.00 hod. –  19.00 hod.

Piatok:     17.00 hod. –  19.00 hod.

Knihovníčka: Nikola Drábiková (tel. 0944 437 884)

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu.

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu. V knižnici sa nachádza 4 116 kníh.

2. Posilňovňa

Možnosť športového vyžitia aj napriek nepriaznivému počasiu môžte v posilňovni v čase:

Pondelok: 16.00 hod. – 20.00 hod.

Utorok: 16.00 hod. – 20.00 hod.

Streda:    17.00 hod.  –  19.00 hod.

Piatok:    17.00 hod.  –  19.00 hod.

Sobota: 16.00 hod. – 20.00 hod.

Správcom posilňovne: Marián Para (tel. 055-7298753, 0915 940 243)

Posilňovňa sa nachádza v priestoroch materskej školy na Čaksovej ulici č. 1. Vchod do posilňovne je v zadnej časti budovy od futbalového ihriska.

Zumba

Cvičiť zumbu je od 13.1.2015 možné v kultúrnom dome v čase:

Utorok: 19.25 hod. – 20.25 hod.

Štvrtok:    19.25 hod.  –  20.25 hod.

Cvičiteľka zumby: Vlasta Kupčíková (tel. 0911 875 899)

Cvičenie zamerané na zdravý chrbát a uvoľnenie stiahnutých svalov

Zrušené

Cvičiteľka: Vlasta Matusaková (tel. 0904 060 005)