Štatistika

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 38 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18 občanov
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 11 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 9 občanov
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 5
K dátumu 31.12.2018 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 850 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 7 občanov
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 13 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov

Vyradený z evidencie – trvalý pobyt: 1 občan
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 6
K dátumu 31.12.2017 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 828 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8 občanov
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 10 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
K dátumu 31.12.2016 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 801 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  26 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 4 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 občania
Vyradení z evidencie: 3 občania
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 2
K dátumu 31.12.2015 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 777 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  41 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 17 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 7 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 3 občania
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 5
K dátumu 31.12.2014 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 780 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  20 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 5 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 9 občanov 
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
K dátumu 31.12.2013 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 753 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  28 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 6 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 4 občanov 
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1
K dátumu 31.12.2012 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 754 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  24 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 10 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1
K dátumu 31.12.2011 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 748 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  15 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 14 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 1 dieťa
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
K dátumu 31.12.2010 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 729 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  31 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 9 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 7 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 občanov
K dátumu 31.12.2009 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 737 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt:  35 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 6 občanov
Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt : 7 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 6 občanov
K dátumu 31.12.2008 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 718 občanov.