Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

 
Predmet prenájmu:

parcela č. 3174/8, zapísaná v registri E, o výmere 33 m2,

 

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:43
Comments Off on Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov

Zámer predať nehnuteľný majetok

Predmet predaja:

Časť parcely č. 3208/7, zapísaná v registri E, o výmere 145 m2,

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:41
Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
 

Zámer predať nehnuteľný majetok

 
Predmet predaja:

Časť parcely č. 3173/3, zapísaná v registri E, o výmere 99 m2,

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:40
Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová ul. č. 167/1 s nástupom od 15.8.2016. Termín na doručenie prihlášok a dokladov je do 18.7.2016 do 12:00 hod.Clipboard01

Monday, July 4th, 2016 at 16:13
Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Klátov na roky 2016-2022

Thursday, June 16th, 2016 at 19:14
Comments Off on Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Klátov na roky 2016-2022

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

N_Klatov_riaditelka_250520161

Wednesday, May 25th, 2016 at 20:34
Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

„Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020“ správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť v nasledovných mestách:

Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance,

Spišská Nový Ves, Spišské Vlachy, Krompachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva ŽP SR na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-stretegia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Pripomienky  k strategii je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01 Košice

Thursday, May 12th, 2016 at 16:26
Comments Off on Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Zber elektroodpadu 27.4. 2016 (streda) v čase o 8:30 hod

Dňa 27.4. 2016 (v stredu) v čase od 8:30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Obyvatelia majú možnosť nahlásiť elektoroodpad za účelom jeho vyzdvihnutia mailom, resp. na čísle 055/7296033. Pracovníci firmy H+EKO sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu, následne na to zozbierajú elektroodpad od domu k domu (priamo od obyvateľov). Pracovníci firmy nemajú oprávnenie vstupovať bez ohlásenia na cudzí pozemok, preto Vás žiadame, aby ste el. spotrebiče vyložili pred bránku alebo dostatočne viditeľne označili bránku nejakou vlajkou alebo kusom farebnej látky, čo budú považovať ako povolenie vstúpiť na pozemok za účelom zozbierania elektroodpadu.

odpad1

Monday, April 25th, 2016 at 17:27
Comments Off on Zber elektroodpadu 27.4. 2016 (streda) v čase o 8:30 hod

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

zapis_deti_MS_N_klatov1

Wednesday, April 20th, 2016 at 16:48
Comments Off on Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1

N_Klatov_VO_riaditel1

Wednesday, April 13th, 2016 at 16:13
Comments Off on Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1