Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlasenie_volby_HK_10_12_2018.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Hlásnik č. 5/2018

Hlásnik č. 5/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 5/2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV – chaty a rodinné domy na ulici nachádzajúcej sa na rozhraní ulíc Mlynky a Myslavská (obec Baška):

3. október 2018 od 07:50 h do 15:00 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Hlásnik č. 4/2018

Hlásnik č. 4/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 4/2018

Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Týmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Obci Nižný Klátov zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Návrh Komunitného plánu

NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Návrh Komunitného plánu

Zverejnenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 je:

 

                                                                                                           obec.n.klatov@netkosice.sk

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zverejnenie elektronickej adresy

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú 10. novembra 2018, bola menovaná Andrea Müllerová. 

Kontakt:

telefón: 055/7296033, 0908 689 277

e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk

Adresa: Obecný úrad Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12  Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zapisovateľ miestnej volebnej komisie