Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, návrh na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“ na pozemkoch parciel v katastrálnom území Nižný Klátov.

Situácia – Nižný Klátov.Iberšek.VSD

212 2018 NK VSD Nižný Klátov Iberšek zri adenie VN DTS NN

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Juniáles 2018

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Juniáles 2018

Hlásnik č. 2/2018

Hlásnik č. 2/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 2/2018

Oznamy

Oznamujeme Vám, že dňa 5.6. 2018  (utorok)  v čase od 9:00 – do 18:00  budú v našej obci vykonávané odpočty elektromerov.  Odpočtom je poverený Peter Kvietok. VSD žida majiteľov strážnych psov, aby ich v uvedenom období nenechávali voľne pobehovať po dvore. V prípade neprítomnosti v uvedenom čase je možné zanechať stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste. V prípade iných problémov alebo pripomienok je možné firmu kontaktovať na čísle 0917 110 765.

Vedúca Pošty Nižný Klátov oznamuje, že dňa 5.6.2018 (v utorok) bude pošta v Nižnom Klátove z prevádzkových príčin otvorená iba v čase od 7:30 – do 11:30 hod.

MUDr. Golianová oznamuje svojim pacientom, že od 15.06.2018 do 25.06.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Zlatica Madzinová, Mlynská 26, Košice.

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ O DIANÍ V OBCI

informacie.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ O DIANÍ V OBCI

ZMENA ORGANIZÁCIE ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

zmena_organizacie_separak.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on ZMENA ORGANIZÁCIE ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

DNI OBCE MALÁ IDA III. Festival RUDOHORIA

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on DNI OBCE MALÁ IDA III. Festival RUDOHORIA

Oznam z RVPS Košice pre chovateľov ošípaných

Žiadosť o súčinnosť v súvisloti s Africkým morom ošípaných…

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznam z RVPS Košice pre chovateľov ošípaných

Zápis do materskej školy

Zápis detí do našej materskej školy na nasledujúci školský rok predlžujeme do 11. mája. Stačí doniesť v čase od 7.00 do 16.30 hod. vyplnenú žiadosť o prijatie a potvrdenie od lekára. Prijímame aj deti od 2 rokov, no musia mať zvládnuté základné hygienické a stravovacie návyky a byť primerane samostatné. Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie si stiahnite tu: https://msniznyklatov.edupage.org/text6/?

Posted in Aktuality, Materská škola | Comments Off on Zápis do materskej školy