Uverejnenie výsledkov volieb

Výsledky volieb

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Uverejnenie výsledkov volieb

Hlásnik č. 6/2018

Hlásnik č. 6/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 6/2018

5. ročník klátovský gulečník

Posted in Aktuality, Kultúrno spoločenské akcie | Comments Off on 5. ročník klátovský gulečník

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlasenie_volby_HK_10_12_2018.pdf

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Hlásnik č. 5/2018

Hlásnik č. 5/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 5/2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam-zaregistrovaných-kandidátov-pre-voľby-do-obecného-zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV – chaty a rodinné domy na ulici nachádzajúcej sa na rozhraní ulíc Mlynky a Myslavská (obec Baška):

3. október 2018 od 07:50 h do 15:00 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Hlásnik č. 4/2018

Hlásnik č. 4/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 4/2018

Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Týmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Obci Nižný Klátov zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov