Oznam – Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 územného plánu – Návrh obce Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Oznam – Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 územného plánu – Návrh obce Nižný Klátov

Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Posted in Aktuality | Comments Off on Zápisnica: Vyhodnotenia predložených cenových ponúk : Multifunkčné ihrisko

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Posted in Aktuality | Comments Off on Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť o súčinnosť RVaPS – MOR OŠĺPANÝCH

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Žiadosť o súčinnosť RVaPS – MOR OŠĺPANÝCH

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v Nižnom Klatove

Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva na predkladnie ponúk – Rekonštrukcia domu smútku v Nižnom Klatove -1 etapa

Zber elektroodpadu 8.8.2019

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber elektroodpadu 8.8.2019

DOHĽAD NAD SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V OBCI NIŽNÝ KLÁTOV

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v Obci Nižný Klátov zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Posted in Obecný úrad, Oznamy obce | Comments Off on DOHĽAD NAD SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V OBCI NIŽNÝ KLÁTOV

Zámer predať nehnuteľný majetok

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok