Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE Vás pozýva na Festival RUDOHORIA, 9.9.2016 / Jasov, 10.9.2016 / Poproč, 11.9.2016 / Vyšný Klátov

fest

Tuesday, August 23rd, 2016 at 16:58
Comments Off on Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE Vás pozýva na Festival RUDOHORIA, 9.9.2016 / Jasov, 10.9.2016 / Poproč, 11.9.2016 / Vyšný Klátov

Voľné pracovné miesto vedúci/a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ v Nižnom Klátove

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste vedúci/-a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ Nižný Klátov, Čaksová 167/1 s predpokladaným nástupom od 1.10.2016. Termín na doručenie požadovaných dokladov je do 14.9.2016 do 12:00 hod.

 

Friday, August 19th, 2016 at 19:24
Comments Off on Voľné pracovné miesto vedúci/a a pomocná sila Školskej jedálne pri MŠ v Nižnom Klátove

Mobilná aplikácia – Nižný Klátov

info_mobilna_aplikacia1 unnamed

Monday, August 8th, 2016 at 17:32
Comments Off on Mobilná aplikácia – Nižný Klátov

Hlásnik 03/16

Monday, August 8th, 2016 at 17:27
Comments Off on Hlásnik 03/16

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1 s nástupom od 5.9.2016. Termín na doručenie prihlášok a dokladov je do 22.8.2016 do 12:00 hod.

N_Klatov_VO_riaditel_MS1

Tuesday, August 2nd, 2016 at 16:54
Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Zber elektroodpadu 8. 8. 2016 (pondelok) v čase o 8:30 hod.

zberOdpadu1

Monday, August 1st, 2016 at 19:39
Comments Off on Zber elektroodpadu 8. 8. 2016 (pondelok) v čase o 8:30 hod.

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

 
Predmet prenájmu:

parcela č. 3174/8, zapísaná v registri E, o výmere 33 m2,

 

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:43
Comments Off on Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov

Zámer predať nehnuteľný majetok

Predmet predaja:

Časť parcely č. 3208/7, zapísaná v registri E, o výmere 145 m2,

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:41
Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
 

Zámer predať nehnuteľný majetok

 
Predmet predaja:

Časť parcely č. 3173/3, zapísaná v registri E, o výmere 99 m2,

druh pozemku …

Tuesday, July 26th, 2016 at 16:40
Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok

Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová ul. č. 167/1 s nástupom od 15.8.2016. Termín na doručenie prihlášok a dokladov je do 18.7.2016 do 12:00 hod.Clipboard01

Monday, July 4th, 2016 at 16:13
Comments Off on Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ v Nižnom Klátove