Author Archives: Obec Nižný Klátov

Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Odvolanie času zvýšeného nebepečenstva požiaru

Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Týmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Obci Nižný Klátov zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenie o dohľade nad spracovaním osobných údajov

Návrh Komunitného plánu

NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Návrh Komunitného plánu

Zverejnenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 je:                                                                                                              obec.n.klatov@netkosice.sk

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zverejnenie elektronickej adresy

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Nižný Klátov, ktoré sa konajú 10. novembra 2018, bola menovaná Andrea Müllerová.  Kontakt: telefón: 055/7296033, 0908 689 277 e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk Adresa: Obecný úrad Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12  Nižný Klátov

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Hlásnik č. 3/2018

Hlásnik č. 3/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 3/2018

Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Stavebné povolenie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Výzva na predkladanie ponúk

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec

Oznámenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí