Rozhodnutie HBU o povolení ťažobnej činnosti v dobývacom priestore Vyšný Klátov I

Hlavný banský úrad na základe protestu prokurátora zrušil svoje rozhodnutie č. 118-561/2012 zo dňa 28.2.2013. Dňa 4.12.2013 vydal nové rozhodnutie o odvolaní č. 160-2284/2013, ktorým firme RICORSO, s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava povolil banskú činnosť v dobývacom priestore Vyšný Klátov I (rozhodnutie Hlavného banského úradu zo dňa 04.12.2013)

This entry was posted in Aktuality, Kameňolom. Bookmark the permalink.