Rozhodnutie ministra ŽP o predĺžení lehoty (do 19.4.2015) prieskumného územia na U, Mo, Cu na Jahodnej

Rozhodnutie ministra ŽP o predĺžení lehoty (do 19.4.2015) prieskumného územia na U, Mo, Cu na Jahodnej, zo dňa 10.1.2014, právoplatné 15.1.2014. Rozhodnutie bolo doručené 24.1.2014. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

This entry was posted in Uránové ložisko Jahodná. Bookmark the permalink.