Stanovisko k zámeru firmy Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy

Obec Nižný Klátov požiadalo ministerstvo o stanovisko k zámeru firmy Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy. Obec zaslala ministerstvu stanovisko a zároveň si uplatnila svoje postavenie účastníka konania. Ministerstvo rozhodnutím 6.2.2015 vylúčilo Obec z konania o predĺženie doby platnosti prieskumného územia. Dňa  13. 2.2015 bolo obci zaslané rozhodnutie o zamietnutí návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia.

This entry was posted in Aktuality, Uránové ložisko Jahodná. Bookmark the permalink.