Uznesenie Krajského súdu v Košiciach

Krajský súd v Košiciach uznesením, sp. zn. 7S/29/2014 zo dňa 1. 10. 2015 zastavil konanie o preskúmaní rozhodnutia, ktoré podala obec voči Hlavnému banskému úradu a firme RICORSO, s.r.o. Dôvodom na zastavenie konania je chýbajúca obálka v spise.

Uznesenie na stiahnutie

This entry was posted in Aktuality, Kameňolom. Bookmark the permalink.