Výzva na predloženie ponuky – Oprava komunikacii

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky  „Oprava výtlkov na komunikáciách obce Nižný Klátov.“.

Výzva
Špecifikácia
Zoznam položiek
Rámcová zmluva
Ponuka
Čestné vyhlásenia

 

This entry was posted in Aktuality, Výzvy. Bookmark the permalink.