Hlásnik č. 3/2018

Hlásnik č. 3/2018 na stiahnutie

Posted in Aktuality, Hlásnik | Comments Off on Hlásnik č. 3/2018

Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Stavebné povolenie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Nižný Klátov časť Iberšek, ul. Klátovská – zriadenie VN, DTS, NN“.

Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Výzva na predkladanie ponúk

Posted in Aktuality, Výzvy | Comments Off on Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zber papiera, elektroodpadu 24.8. 2018 (Piatok), v čase o 9:30 hod. – 34. týždeň, separácia do vriec

Oznámenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zákaz využívania lesov verejnosťou

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznamuje Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie odo dňa 01.08.2018 od 6°° hod. 

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Vyzva_rekonstrukcia_satni.pdf

Posted in Aktuality | Comments Off on Výzva: Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Nižný Klátov
Zámer predať nehnuteľný majetok
Predmet predaja:
Časť parcely registra C č. 1443, o výmere 39 m2,
druh pozemku – ostatná plocha
LV č. 900 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov
dokument na stiahnutie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zámer predať nehnuteľný majetok