VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Nižný Klátov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

obec.n.klatov@netkosice.sk

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Nižný Klátov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

obec.n.klatov@netkosice.sk

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Zverejnenie zápisu do MŠ

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zverejnenie zápisu do MŠ

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: OBEC NIŽNÝ KLATOV v úseku: časť lokality Klatovianka od ul. Mlynky po chatu Klatovianka, celý úsek od chaty Klatovianka smerom k č.d. 240

27. marec 2019 od 07:50 h do 16:30 h
28. marec 2019 od 07:50 h do 16:30 h
29. marec 2019 od 07:50 h do 15:40 h

Link na stiahnutie …

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Link na stiahnutie …

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Zoznam kandidátov na voľbu prezidenta 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Zoznam kandidátov na voľbu prezidenta 2019

VSD: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva …

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on VSD: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Oznámanie o výrube drevín

Oznámenie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Oznámanie o výrube drevín

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE o uložení obyčajnej listovej zásielky – Nikolleta Homisák

OZNÁMENIE o uložení obyčajnej listovej zásielky – György Zsigó

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC NIŽNÝ KLATOV v úseku: od č.d. 1 po č.d. 6, od č.d. 8 po č.d. 12, č.d. 14, 15, 15A, 16, 17, od č.d. 20 po č.d. 32, od č.d. 34 po č.d. 36, č.d. 38, 39, 53, 74, 76, od č.d. 101 po č.d. 105, č.d. 108, 109, 111, 113, 116/7, 119, 122, 126, 179, 236, 279, 282, 292, 295, 296, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 319, 1003, 1031, 1037, 1110, od č.d. 1124 po č.d. 1126, č.d. 1202, 1394, 1397, 1399, 1437, chatová oblasť Klatovianka, chaty bez popisných čísel v danej oblasti:


20. február 2019 od 07:50 h do 16:20 h

bližšie informácie na stiahnutie

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on Plánované prerušenie distribúcie elektriny

VOĽBA PREZIDENTA 2019

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Nižný Klátov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

obec.n.klatov@netkosice.sk

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Nižný Klátov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

obec.n.klatov@netkosice.sk

Posted in Aktuality, Oznamy obce | Comments Off on VOĽBA PREZIDENTA 2019