Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuality

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Názov Popis Dátum
Verejna vyhláška Mestského súdu Košice Vyzývacie uznesenie Mestského súdu Košice Sp. zn.: K3-12Vyd/5/2022 15.02.2024
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nižný Klátov, IBV 4 RD“ návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nižný Klátov, IBV 4 RD“ 05.02.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastri NIžný Klátov 05.02.2024
VOĽBY prezidenta SR 2024 Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Oznámenie o vstupe na pozemok_verejná vyhláška Oznámenie o vstupe na pozemok_verejná vyhláška 31.01.2024
Uznesenia Uznesenia z desiateho zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2023 29.12.2023
Zápisnica Zápisnica z desiateho zasadnutia 29.12.2023
VZN č.3/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 15.12.2023
POZVÁNKA 15.12.2023 - desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2023
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2024 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2023 12.12.2023
Generované portálom Uradne.sk

Obec Nižný Klátov

Obec leží v severozápadnej časti Košickej kotliny, len 11 kilometrov od mesta Košice.

Nachádza sa tu základná a materská škola, pobočka slovenskej pošty a jej súčasťou je aj futbalové a viacúčelové ihrisko, ktoré v zimnom období slúži ako ľadová plocha.