Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuality

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Názov Popis Dátum
Výzva na vykonanie výrubu výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov 03.07.2024
Uznesenia Uznesenia z dvanásteho zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2024 26.06.2024
Zápisnica Zápisnica z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2024 26.06.2024
Záverečný účet Záverečný účet obce Nižný Klátov za rok 2023 26.06.2024
POZVÁNKA dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov 14.06.2024
Oznámenie o mieste a čase vyhodnotenia OVS Oznámenie o mieste a čase vyhodnotenia OVS 10.06.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2024 05.06.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín /krovitých porastov 29.05.2024
Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030. 22.05.2024
Pozvánka na Verejné zhromaždnie Pozvánka na verejné zhromaždenie pre oboznámenie sa s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Klátov 20.05.2024
Generované portálom Uradne.sk

Obec Nižný Klátov

Obec leží v severozápadnej časti Košickej kotliny, len 11 kilometrov od mesta Košice.

Nachádza sa tu základná a materská škola, pobočka slovenskej pošty a jej súčasťou je aj futbalové a viacúčelové ihrisko, ktoré v zimnom období slúži ako ľadová plocha.