Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Zámena nehnuteľnosti - pozemkov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Ing. Eva Brucknerová
1 782 €
50/2022 Zber, preprava a zneškodnenie odpadov v Obci Nižný Klátov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
49/2022 Poskytnutie finančných prostriedkovna výdavky spojené s organizáciou akcie Valentínsky ples 2023 Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Urbariát pozemkové spoločenstvo
500 €
48/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Domov Svätej Anny n. o.
Dod.: Obec Nižný Klátov
1 200 €
47/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Dod.: Obec Nižný Klátov
545.16 €
46/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Minerva n.o.
Dod.: Obec Nižný Klátov
2 400 €
45/2022 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Nižný Klátov
1 200 €
44/2022 poskytnutie poradenských služieb a konzultácie v oblasti verejného obstaraváteľa Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: MARBU - VO 1, s. r. o.
160 €
43/2022 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: MEDICAL -LEX s.r.o.
780 €
42/2022 Poistenie majetku Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
53.46 €
41/2022 Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.06 €
40/2022 Zmena Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.59 €
39/2022 Výkon VO na nákup zemného plynu Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
125 €
38/2022 Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne obcee Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Vranovský útulok pre psov
400 €
37/2022 pomoc v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
36/2022 Odstúpenie od Zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2019 Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: TIMEO, s.r.o.
0 €
35/2022 Práva a povinnosti poskytovateľa Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: MACKO-BOZP a PO s.r.o.
0 €
34/2022 Dodatok Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice-okolie
0 €
33/2022 Zmena diela v rozsahu rozpočtu Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: STRABAG, s.r.o.
163 282.81 €
32/2022 dohoda o vypovedaní zmluvy Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Bio-Nexus SK, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk