Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Názov Popis Dátum
POZVÁNKA dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov 14.06.2024
Oznámenie o mieste a čase vyhodnotenia OVS Oznámenie o mieste a čase vyhodnotenia OVS 10.06.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2024 05.06.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín /krovitých porastov 29.05.2024
Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030. 22.05.2024
Pozvánka na Verejné zhromaždnie Pozvánka na verejné zhromaždenie pre oboznámenie sa s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Klátov 20.05.2024
SÚŤAŽNÝ NÁVRH SÚŤAŽNÝ NÁVRH SPOLOČNOSTI VVS, A. S. DO OVS NA PREVOD AKCIÍ OBCE NIŽNÝ KLÁTOV V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 16.05.2024
Upovedomenie o podaní odvolania Upovedomenie o podaní odvolania 14.05.2024
Verejná vyhláška r o z h o d n u t i e     o     u m i e s t n e n í     l í n i o v e j     s t a v b y 02.05.2024
Verejná vyhláška Oznámenie začaté stavebné konanie 02.05.2024
Generované portálom Uradne.sk