Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Sobinkovičová 

Učiteľka, dočasne poverená riadením školy :  Mgr. Paula Sisiková  - triedna učiteľka 2.triedy šk.rok 2023/2024

Učiteľka:  Mgr. Valéria Kravariková - triedna učiteľka 1.triedy šk.rok 2023/2024

Učiteľka:  Bc. Paulina Kovalčíková

Učiteľka:  Jana Némethová 

Pedagogický asistent: Bc. Mária Dubecká

Školníčka: Dana Sedláková

Materská škola Nižný Klátov

Čaksová 167/1, 044 12 Nižný Klátov

055/3030266
msniznyklatov@gmail.com
https://msniznyklatov.edupage.org/

Rada školy pri Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
Predseda: Katarína Fábianová
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov: Ing. Róbert Balog.

Hodnotiace správy