Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Učiteľka:  Mgr. Paula Sisiková

Učiteľka:  Mgr. Valéria Kravariková

Učiteľka:  Bc. Paulina Kovalčíková

Pedagogický asistent: Bc. Mária Dubecká

Školníčka: Dana Sedláková

Materská škola Nižný Klátov

Čaksová 167/1, 044 12 Nižný Klátov

055/3030266
msniznyklatov@gmail.com
https://msniznyklatov.edupage.org/

Rada školy pri Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
Predseda: Mgr. Katarína Hurkalová
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov: Ing. Róbert Balog.

Hodnotiace správy