Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Učiteľka: Veronika Fořtová

Učiteľka: Mgr. Paula Sisíková

Učiteľka: Bc. Michaela Tomčík Oravcová

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Marta Borisová

Pedagogický asistent: Bc. Mária Dubecká

Školníčka: Dana Sedláková

Materská škola Nižný Klátov

Čaksová 167/1, 044 12 Nižný Klátov

055/3030266
msniznyklatov@gmail.com
https://msniznyklatov.edupage.org/

Rada školy pri Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
Predseda: Ing. Dávid Korl
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov: Ing. Róbert Balog.

Hodnotiace správy