Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Štatistika

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 34 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 19 občanov
 • Vyradený z evidencie – trvalý pobyt: 1 občan
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 7 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 5 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 7
 • K dátumu 31.12.2022 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 927 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 50 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 6 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 6
 • K dátumu 31.12.2021 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 911 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 38 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 20 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 10 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 5 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
 • K dátumu 31.12.2020 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 880 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 19 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 6 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 6 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 12 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 8
 • K dátumu 31.12.2019 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 857 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 38 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 11 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 9 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 5
 • K dátumu 31.12.2018 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 850 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 7 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 13 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
 • Vyradený z evidencie – trvalý pobyt: 1 občan
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 6
 • K dátumu 31.12.2017 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 828 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 10 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
 • K dátumu 31.12.2016 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 801 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 26 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 4 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 občania
 • Vyradení z evidencie: 3 občania
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 2
 • K dátumu 31.12.2015 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 777 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 41 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 17 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 7 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 3 občania
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 5
 • K dátumu 31.12.2014 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 780 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 20 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 5 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 9 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
 • K dátumu 31.12.2013 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 753 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 28 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 6 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 4 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1
 • K dátumu 31.12.2012 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 754 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 24 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 10 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
 • Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1
 • K dátumu 31.12.2011 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 748 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 15 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 14 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 1 dieťa
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 občanov
 • K dátumu 31.12.2010 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 729 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 31 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 9 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 7 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 občanov
 • K dátumu 31.12.2009 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 737 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008

 • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 35 občanov
 • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 6 občanov
 • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt : 7 detí
 • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 6 občanov
 • K dátumu 31.12.2008 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov je 718 občanov.