Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecná kronika

Elektronická obecná kronika 2008-2017

Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. Zápisy do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.