Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.niznyklatov.sk spravuje Obec Nižný Klátov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižný Klátov

Adresa:
Obecný úrad Nižný Klátov
Hlavná 1/1
044 12 Nižný Klátov

Samosprávny kraj: Košický kraj
Okres: Košice-okolie
Región: Abov
Počet obyvateľov: 850
Rozloha: 599 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1317

Všeobecné informácie:obec.n.klatov@netkosice.sk  info@niznyklatov.sk

Podateľňa: podatelna@niznyklatov.sk
Starosta: starosta@niznyklatov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@niznyklatov.sk

Starostka obce: 
+421 903957142

Sekretariát: 
+421 55/7296033
info@niznyklatov.sk

Kompetencie:
Obec Nižný Klátov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Matrika Nižný Klátov:
044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1
Matrikárka: Andrea Müllerová
Stránkové dni: Streda 08.00 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.
055/7296033
obec.n.klatov@netkosice.sk

Stavebný úrad: Lívia Mušinská 

Stránkové dni: Štvrtok 12:30 - 15:30 

0947 904 740

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

info@webex.sk