Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vedenie obce

Rok 2022
Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Zástupca starostky obce: Ing. Ján Hlavačka
Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Rok 2018

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Zástupca starostky obce: Ing. Ján Hlavačka
Poslanci obec ného zastupiteľstva: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Rok 2017
vzdal sa funkcie poslanca OZ: Bc. Metod Korpesio (9.8.2017)
nastupujúci poslanec OZ: Lukáš Štefan (13.9.2017)

Rok 2014
Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Zástupca starostky obce: Matej Silvay
Poslanci obec ného zastupiteľstva: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Rok 2010
Starosta obce:  Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Hlavačka
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Júlia Drábiková, Ing. Ján Hlavačka, Viera Kolesárová, Ing. Dávid Korl, Ing. Štefan Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay

Rok 2008
mandátu poslanca sa vzdal: Miroslav Žabecký
nastupujúca poslankyňa OZ: Júlia Drábiková

Rok 2006
Starosta obce: Marta Štefanová
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Hlavačka
Členovia rady: Ing. Miroslav Bernát, Ing. Ján Hlavačka, Ing. Ladislav Makó, CSc.
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Ing. Miroslav Bernát, Ing. Ján Hlavačka, Emil Kolesár, Jana Kollárová, Ing. Ladislav Makó, CSc., Radoslav Para, Miroslav Žabecký

Rok 2004
vzdal sa funkcie poslanca OZ:  Patrik Kollár
nastúpujúci poslanec OZ : Pavol Hudák

Rok 2003
Starosta obce: Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce: Mgr. Vaľová Eva
Členovia rady:
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Eva Vaľová, Ing. Hlavačka Ján,
Para Marián, Ing. Miroslav Bernát, Patrik
Kollár, Pramuk Valent, Kolesár Emil,

Rok 1999
Starosta obce: Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce: Lipták Peter
Členovia rady:  Lipták Peter, Ing. Hlavačka Ján,
Ing. MakóLadislav CSc., Pramuk
Valent, Janovská Anastázia
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Jokeľ Pavol, Malec Jozef, Ing. Hlavačka Ján, Pramuk Valent, Para Marián, Kollárová Emília, Ing. Makó Ladislav CSc., Kolesár Emil, Lipták Peter, Janovská Anastázia, Ondrejkovič Milan

Rok  1999
Vzdali sa funkcie poslanca: Ing. Makó Ladislav CSc., Emília Kollárová
Nastupujúci poslanci: Balog Róbert, Mgr. Eva Vaľová

Rok 1996
Vzdanie sa funkcie poslanca – Kolesár Emil
Obecné zastupiteľstvo doplnené o poslanca – Bernáta Mikuláša
vzdanie sa funkcie člena rady:
Ing. Makó Ladislav CSc.
Ing. Bernát Miroslav
rada doplnená o: Pramuka Valenta, Jokeľa Pavla

Rok 1994
4.12.1994
Starosta obce: Bernát Rastislav
Zástupca starostu obce: Lipták Peter
Členovia rady: Lipták Peter, Ing. Bernát Miroslav,
Ing. Makó Ladislav CSc., Ondrejkovič Milan
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Anastázia Janovská, Pavol Jokeľ, Peter Lipták, Vladimír Silvay, Ing. Ladislav Makó CSc., Ing. Bernát Miroslav, Emil Kolesár, Pavol Cirner, Milan Ondrejkovič, Vladimír Jerga, Blažej Štefan, Valent Pramuk
Poriadková komisia:   predseda – Kolesár Emil
Finančná komisia:  predseda – Janovská Anastázia

Rok 1992
Kováč Štefan

Rok 1991
Starosta  obce: Ing. Hlavačka Ján
Zástupca starostu: Janisko Pavol
Obecná rada: Janisko Pavol, Ing. Kováč Štefan,
Ing.Bernát Miroslav, Haraj Karol
Poslanci obecného zastupiteľstva: Haraj Karol, Kollár Ľudovít, MUDr. Tormašiová Mária, Ing. Kováč Štefan, Cirner Pavol, Kollár Vladimír, Hudák Pavol, Lipták Peter, Janisko Pavol, Ondrejkovič Milan, Ing.Bernát Miroslav, Kolesár Emil,
Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda – Milan Ondrejkovič
členovia – Lipták Peter, Vladimír  Kollár
Finančná komisia:
predseda – Kollár Ľudovít
členovia – MUDr. Tormašiová Mária, Hudák Pavol

Rok 1991
30.11.1991 vzdanie sa funkcie starostu obce Ing. Hlavačka Ján

Rok 1986
Predseda: Vincent Štefan
Tajomník:Imrich Brincko
Rada MNV: Vincent Štefan, Imrich Brincko, Stanislav
Kuzár, Stanislav Juhás, Viera Legátová
Poslanci:Štefan Vincent, Brincko Imrich, Drábiková
Mária, Juhás Stanislav, Kolesárová, Mária, Kolesár Štefan, Kolesárová Marta, Kuzár Stanislav, Kováč Štefan, Legátová Viera, Lipták Peter, Lorincová Marta, Mikula František

Rok 1985 – doplňovacie voľby na predsedu MNV
Predseda – Bernát Mikuláš

Rok 1981
Predseda: Ján Kollár
Tajomníčka: Danuša Jokeľová
Členovia rady: Ján Kollár – preds.
Danuša Jokeľová – tajomn.,
Laurenc Kolesár,
Vincent  Dolhy, Ján Vaško
Viera Legátová – preds.FK,
Vincent Štefan – preds. KOVP,
Marta  Železníková, Peter Lipták,
Milan  Kolesár

Rok 1980
Predseda: Ján  Kollár
Tajomníčka: Oľga Červenáková

Rok 1976
Predseda: Ján Kollár
Tajomník: Veronika Ondirová
Členovia rady: Ján  Kollár, Veronika Ondirová, Laurenc
Kolesár, Regina Kollárová, Milan Kollár
Poslanci obecného zastupiteľstva: Pavol Drábik, Katarína Dzuriková, Ján Kollár, Regina Kollárová, Milan Kollár, František Kolesár, Laurenc Kolesár, Anna Kolesárová, Peter Lipták, Veronika Ondirová, Vincent Štefan, Ján Vaško, Anna Vašková,

Rok 1973
Zmena Predsedu MNV:
Michal Kolesár st. – odchod do dôchodku
František Kolesár – nový predseda

Rok 1964
Predseda MNV: Ondrej Kurč č. 72
Tajomník: Ondrej Kolesár č. 135
Členovia výboru:  Michal Čižmár- preds.fin.komisie
Ján Oravec – člen
Laurenc Kolesár – preds. poľ. komisie
Pavel Sceranka – člen
Juraj Sceranka – preds. škols. a  kult.kom.
Michal Kolesár – preds. poriad.komisie
Ján Ilenin – člen
Michal Kováč – člen
Štefan Kováč  – člen
Ján Kolesár ml. – člen
Michal Silvay – člen
Anna Vašková – členka
Margita Jokeľová – členka

Rok 1971
Predseda  MNV:    Michal Kolesár st.
Tajomník: Vincent Štefan
Rada MNV: Michal Kolesár st.- predseda
František Kolesár – podpredseda
Vincent Štefan – tajomník
Pavel Sceranka – člen rady
Anna Vašková – člen rady
Poslanci: Michal Kolesár st., Vincent Štefan, Pavel
Sceranka, František Kolesár, Anna
Vašková, Michal Čižmár, Margita
Jokeľová,  Anna Kolesárová, Ján Kollár st.,
Ján Ilenin, Mikuláš Jokeľ, Laurenc
Kolesár,  Štefan Kováč,

Rok 1960
Predseda MNV: Ondrej Kolesár
Tajomník: Ján Kollár ml.
Členovia výboru: Juraj Sceranka, Matej Kolesár, Ján
Šeleng, Ján Kollár st., Mária
Ondrejkovičová, Agnesa Silvayová,
Veronika Juhásová, Emília Drábiková, Ján
Mikula, Ing. František Moško, Pavel Sceranka,

Rok 1957
Predseda: Juraj Sceranka
Tajomník: Ján Kolesár
Členovia výboru:   Mária Ondrejkovičová, Ján Mikula, Matej Kolesár, Martin Čižmár, Anna Čižmárová,  Michal Kolesár, Michal Jokeľ, Ján Kolesár, Ján Tirpák, Ján Kollár

Rok 1953
Predseda MNV: Juraj  Bernát
Rada: Andrej Kolesár, Andrej Adam, Ján Šeleng,
Štefan Kováč

Rok 1950 (Reorganizácia MNV)
Predseda: Ján Oreško
Rada: Ján Šeleng, Matej Vinter, Ján Lipták, Ján Kolesár
Členovia výboru: Ján Kollár, č. 7, Michal Vaško,  Ján Mikula, Ján Kolesár, Michal Šeleng, vd.Mária Dančová, vd.Mária Vašková, Andrej Mačinga, Juraj Lipták, Ján  Ondrejkovič

Rok 1945
Starosta obce: Oreško Ján ml.
Členovia výboru : Matej Bernát, Matej Vinter, Ján Kollár, Michal Kolesár, Štefan Rozum, Ján Mikula