Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN – ROK 2019

VZN – ROK 2018

VZN – ROK 2017

VZN – ROK 2016

VZN – ROK 2015

VZN – ROK 2014

VZN – ROK 2013

VZN – ROK 2012

VZN – ROK 2011

VZN – ROK 2010

VZN – ROK 2009

VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN č.2/2009 o usmernení ekonomickej činnosti
VZN č.3/2009 o miestnych daniach – zrušené VZN č.7/2011
VZN č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka – zrušené VZN č.4/2012

VZN – ROK 2008

VZN – ROK 2007