Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM - prerokovanie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu

OZNAM

Obec Nižný Klátov ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce Nižný Klátov oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2)a §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.5 územného plánu –

Návrh obce Nižný Klátov

uskutoční v čase od 24.09.2021 do 25.10.2021

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.5 ÚPN obce Nižný Klátov“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v sále kultúrneho domu v budove obecného úradu na prízemí dňa:

29.9.2021 o 16.00 hod

Návrh zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce je uložený na obecnom úrade. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený od 24.09.2021 na internetovej stránke http://www.ZaDNiznyKlatov.UzemnyPlan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr

do 25.10.2021 na obecný úrad v Nižnom Klátove.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >