Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 85)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
51/2023 Zverejňovanie dokumentov na CUET Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
50/2023 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
49/2023 poskytnutie podpory z environmentálného fondu formou dotácie Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Environmentálny fond
379 831.35 €
48/2023 Zámena pozemkov s doplatkom Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Eva Tirpáková
2 541 €
47/2023 Poistenie majetku Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
1 242.54 €
46/2023 Darovanie hnuteľného majetku - stolný počítač, tlačiareň, čítačka čipových kariet, monitory, predlžovací kábel Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
45/2023 zmena zmluvy o poskytnútí príspevku a projektu ods.6.4. Zmluvy Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
0 €
44/2023 Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0 €
43/2023 Zmena a doplnenie pôvodnej Zmluvy o dielo Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: RELIEN s.r.o.
0 €
42/2023 vybudovanie kanalizácie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Nižný Klátov
2.40 €
41/2023 Pomôcky a zariadenie ZŠ Nižný Klátov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: PS 75 s. r. o.
14 759.98 €
40/2023 Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne Základnej školy v obci Nižný Klátov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: RELIEN s.r.o.
40 628.14 €
39/2023 Zámena pozemkov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Peter Škibicki
0 €
38/2023 Odovzdanie "bio" odpadu - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých rastlinných jedlých olejov a tuky Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Nižný Klátov
26.40 €
37/2023 Overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
36/2023 Poskytnutie financií Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
80 873.85 €
35/2023 Poskytnutie finančnej podpory pre školy Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
34/2023 Riešenie migračných výziev v obci Nižný Klátov Odb.: Obec Nižný Klátov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
39 000 €
33/2023 Vecné bremeno uloženia stavby " Kanalizácia - Nižný Klátov" Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Nižný Klátov
0 €
32/2023 Predaj pozemkov Odb.: Ing. Peter Antal
Dod.: Obec Nižný Klátov
2 376 €
Generované portálom Uradne.sk