Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM - 7.2.2023 - SVP geodetické merania z dôvodu aktualizácie povodňových máp

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako správca vodohospodársky významného vodného toku Myslavský potok Vás týmto žiadajú

o spoluprácu pri tvorbe ľudovo povedané "povodňových máp" pre tento tok pretekajúci Vašimi obcami.

Spoločnosť 3D Terra bude vykonávať zameranie koryta Myslavského potoka. Najvhodnejšie by bolo, ak by v určenom termíne zamerania boli vlastníci nehnuteľností, ktorými vodný tok preteká, osobne prítomní.

Je potrebné umožniť prístup k vodnému toku na týchto pozemkoch tak, aby geodeti mohli zamerať koryto a objekty, ktoré ovplyvňujú prúdenie vody (lávky, mostíky, ploty...)

Merania na pozemku budú trvať niekoľko minút v závislosti od prístupu k toku a objektom nad tokom. Vykonávané merania sú len pre účely zhotovenia "povodňových máp".

Plánovaný termín začatia: utorok 07.02.2023


Zoznam aktualít: