Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Názov Popis Dátum
Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030. 22.05.2024
Pozvánka na Verejné zhromaždnie Pozvánka na verejné zhromaždenie pre oboznámenie sa s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Klátov 20.05.2024
SÚŤAŽNÝ NÁVRH SÚŤAŽNÝ NÁVRH SPOLOČNOSTI VVS, A. S. DO OVS NA PREVOD AKCIÍ OBCE NIŽNÝ KLÁTOV V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 16.05.2024
Upovedomenie o podaní odvolania Upovedomenie o podaní odvolania 14.05.2024
Verejná vyhláška r o z h o d n u t i e     o     u m i e s t n e n í     l í n i o v e j     s t a v b y 02.05.2024
Verejná vyhláška Oznámenie začaté stavebné konanie 02.05.2024
Verejná vyhláška Oznamámenie územného konania 02.05.2024
Verejná vyhláška oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 02.05.2024
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií 22.04.2024
Rozpočet obce rozpočet obce 2024 - skutočnosť 2023 16.04.2024
Generované portálom Uradne.sk