Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Názov Popis Dátum
Verejna vyhláška Mestského súdu Košice Vyzývacie uznesenie Mestského súdu Košice Sp. zn.: K3-12Vyd/5/2022 15.02.2024
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nižný Klátov, IBV 4 RD“ návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nižný Klátov, IBV 4 RD“ 05.02.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastri NIžný Klátov 05.02.2024
VOĽBY prezidenta SR 2024 Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Oznámenie o vstupe na pozemok_verejná vyhláška Oznámenie o vstupe na pozemok_verejná vyhláška 31.01.2024
Uznesenia Uznesenia z desiateho zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2023 29.12.2023
Zápisnica Zápisnica z desiateho zasadnutia 29.12.2023
VZN č.3/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 15.12.2023
POZVÁNKA 15.12.2023 - desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2023
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2024 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2023 12.12.2023
Generované portálom Uradne.sk