Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021

Dôležitý oznam!

Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom s nasledujúcimi možnosťami:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi,

  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

  • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní nárok na daňový bonus.

Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

Aké potvrdenie je potrebné priniesť na Obecný úrad v Nižnom Klátove pre „obedy zdarma“?

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

  • Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus:  Čestné vyhlásenie

Potvrdenia alebo Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť v termíne

od 2.8. 2021 do 6. 8. 2021 v čase od 8.00 do 15. 00 hod.,

na Obecný úrad v Nižnom Klátove, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov alebo zaslať poštou.

Po tomto termíne nebude možné do zoznamu vložiť deti na odoberane stravy na mesiac september, bude to možné až potom dodatočne od ďalších mesiacov.

Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonní zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >